ระบบห้องพ่นสี

– ห้องพ่นสีแบบม่านน้ำรุ่น: VW
– ห้องพ่นสีแบบแห้งรุ่น : DB
– ชุดจ่ายลมสะอาดรุ่น : ASU
– เตาอบลมร้อนแบบ Cubic รุ่น : BO
– เตาอบแบบสายพานลำเลียง (Flat belt) รุ่น : CO
– เตาอบแบบโซ่ลำเลียงเหนือศรีษะรุ่น : CH
– ระบบโซ่และสายพานลำเลียงชิ้นงาน
– ระบบหมุนเวียนสี (PCS)
– ระบบบ่อตกตะกอนสี

ระบบห้องพ่นสีฝุ่น

– ห้องพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติรุ่น : CBS
– ห้องพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติรุ่น : KMB
– เครื่องพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ
– ไซโคลน และเครื่องเก็บฝุ่น
– ระบบคืนผงสีฝุ่นอัตโนมัติ
– ชุดเปลี่ยนผงสีอย่างเร็ว
– เตาอบลมร้อนแบบ Cubic รุ่น : BO
– เตาอบแบบโซ่ลำเลียงเหนือศรีษะรุ่น : CH
– ระบบโซ่และสายพานลำเลียงชิ้นงาน
– กระบวนการปรับสภาพผิวชิ้นงาน

หุ่นยนต์พ่นสีและระบบอัตโนมัติ

– ABB หุ่นยนต์พ่นสี
– อุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์พ่นสี
– Standard Workcell ” IRB52 Package “

อุปกรณ์พ่นสี

– Electrostatic Bell Atomizer PPH 308
– Robotic Bell Atomizer PPH707 / Nano Bell
– SAMES Automatic Powder Gun

งานควบคุมมลพิษทางอากาศ

– เครื่องเก็บฝุ่นรุ่น : MB /MBP
– เครื่องเก็บฝุ่นสำเร็จรูป (ขนาดเล็ก)