งานควบคุมมลพิษทางอากาศ โรงอุตสาหกรรม (Air Pollution Control) บริษัท ไทยพอลลูเทค จำกัด แก้ปัญหา ฝุ่น ควัน ไอสารเคมี‎ เป็นระบบบำบัดหรือกำจัดสารปนเปื้อนในอากาศเช่น ฝุ่น ควัน ไอหรือก๊าซต่างๆ รวมถึงความร้อน และกลิ่น มลพิษดังกล่าวเกิดจากการระบายอากาศที่เกิดจากขบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม สารปนเปื้อนในอากาศ จะต้องทำการบำบัดหรือกำจัดเพื่อป้องกันการก่อเกิด อันตรายและเป็นพิษต่อร่างกาย สิ่งแวดล้อม และยังมีผลทำให้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ใช้อยู่บริเวณใกล้เคียงเกิดการชำรุดและเสียหายได้ อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุก่อความเดือดร้อนรำคาญ ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย

เครื่องเก็บฝุ่นรุ่น MB / MBP

งานควบคุมมลพิษทางอากาศ tank1-1

เครื่องเก็บฝุ่นแบบแยกส่วนเป็นเครื่องเก็บฝุ่นขนาดใหญ่ เหมาะกับงานดูดฝุ่นรวมจากจุดดูดหลาย ๆ จุด ซึ่งปริมาณลมดูดและควบคุมมลพิษทางอากาศ กำลังพัดลมขึ้นกับความต้องการของลูกค้า

เครื่องเก็บฝุ่นสำเร็จรูป (ขนาดเล็ก)

air-ap-or

เครื่องเก็บฝุ่นสำเร็จรูป (ขนาดเล็ก) เหมาะกับจุดดูดที่ต่อจากเครื่องขัด เครื่องเจียร จำนวนไม่มาก ชุดพัดลมและวาว์เป่าฝุ่นถูกติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง และสามารถเคลื่อนย้ายไปตามตำแหน่งที่ต้องการใช้งานโดยสะดวก

กรองอากาศ

งานควบคุมมลพิษทางอากาศ fil-2


Clean Room & Mini Environment System ULPA,HEPA Filter MEDIUM,PRE Filter Clean Room Partition System Clean Room Suppy & Equipment Clean Room Environment Testing

DOWNDRAFT TABLE Model : A / B

DOWNDRAFT TABLE Model : A / B

​ Application : part polishing / grinding / sanding / cutting / powder flux spray