ระบบห้องพ่นสีฝุ่นครบวงจร

– ห้องพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ รุ่น : CBS
– ห้องพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ รุ่น: KMB
– เครื่องพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ – ไซโคลน และเครื่องเก็บฝุ่น
– ระบบคืนผงสีฝุ่นอัตโนมัติ – ชุดเปลี่ยนผงสีอย่างเร็ว
– เตาอบลมร้อนแบบ Cubic รุ่น : BO
– เตาอบแบบโซ่ลำเลียงเหนือศรีษะ รุ่น : CH
– ระบบโซ่และสายพานลำเลียงชิ้นงาน
– กระบวนการปรับสภาพผิวชิ้นงาน

ระบบพ่นสีฝุ่น

 Video Reference