Screen Shot 2558-08-30 at 2.01.09 PM

Paint Arrestor Type Spray Booths ห้องพ่นสีแบบแห้ง อาศัยฟิลเตอร์ในการดักจับละอองสี (โดยไม่มีม่านน้ำ) ฟิลเตอร์ชั้นที่ 1 เป็นฟิวเตอร์แบบกระดาษ (Andreac paper หรือ Andreac filter) ฟิลเตอร์ประกอบด้วยชั้นกระดาษ 2 ชั้น ละอองสีถูกเก็บไว้ภายในช่องกระดาษระหว่าง 2 ชั้น ฟิลเลอร์ชั้นที่ 2 เป็นฟิลเตอร์แบบใยแก้ว ทำหน้าที่ดักละอองสีที่ละเอียดมาก ๆ ก่อนที่พัดลมดูดจะดูดอากาศออกทางปล่อง อายุการใช้งานฟิตเตอร์ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบจากการค่าความดันตกคล่อมฟิลเตอร์ว่าถึงค่าที่กำหนดหรือยัง ซึ่งฟิลเตอรืทั้ง 2 ชั้น สามารถถอดเปลี่ยนใหม่โดยง่าย ภาพด้านซ้ายมือ : แบบห้องพ่นสีแบบแห้ง รุ่น DB-30

จุดเด่นของห้องพ่นสีแบบแห้ง (DB) ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย ห้องพ่นสีแบบแห้ง ถูกผลิตมาเพื่อความประหยัดและสะดวกในการใช้งาน ในกรณีที่การพ่นชิ้นงานเพื่อการซ่อมแซม ปริมาณงานพ่นไม่ต่อเนื่องตลอดเวลา หรือลูกค้ามีข้อจำกัดในการกำจัดน้ำเสีย และมีโครงสร้างชิ้นส่วนที่ดูแลน้อยกว่าห้องพ่นสีแบบม่านน้ำ โครงสร้างห้องพ่นสีแบบถอดแยกชิ้นส่วนได้ (knock down) ให้ความสะดวกในการติดตั้งและย้ายตำแหน่งใหม่ เนื่องจากสามารถแยกชิ้นส่วน และประกอบกลับใหม่ด้วยน๊อต ทำให้พื้นที่ทางเข้า หรือ สถานที่ติดตั้งแคบไม่ใช่ปัญหา


Screen Shot 2558-08-30 at 2.01.17 PM