ขอดีของ DF ซีรีย์

ประหยัดและลดค่าใช้จ่าย DF ซีรีย์ เป็นบูทที่พัฒนาให้ดีขึ้นจาก DB ซีรีย์ ซึ่งบูท DF ซีรีย์นี้จะเหมาะเป็นอย่างมากกับงานพ่นสีในปริมาณมาก

ตัวโครงสร้างจะเป็นแบบ Knock-down โดยสมบูรณ์แบบ เพื่อความสะดวกสะบายยิ่งขึ้นสำหรับการเคลื่อนย้ายและติดตั้งใหม่ และแน่นอนทุกๆส่วนของบูทเองก็เป็นแบบ Knock-down สำเร็จรูปจากโรงงาน

Spray Booth High Volume Dry Filter System

How DF Series works

DF ซีรีย์จะไม่มี Washer Chamber แต่ตัวพัดลมของบูทจะดูดละอองสเปรย์ไปที่ฟิลเตอร์ บ็อคที่ด้านหลังบูท

กล่องฟิลเตอร์ที่เป็นแบบใช้แล้วทิ้งนั้น จะใช้หลักของความเฉื่อย โดยละอองสเปรย์จากการพ่นนั้นจะกระจายออกหลายทิศทางตัวอนุภาคของสีที่หนักกว่าอากาศจะถูกดึงออกจากกระแสลม อีกทั้ง DF ซีรีย์นั้นยังสามารถกักเก็บกากสีไว้ได้ถึง 6 เท่าของ DB ซีรีย์เดิมอีกด้วย

อายุการใช้งานของฟิลเตอร์บ็อคนั้นยาวนานแต่ตัวฟิลเตอร์เต็มไปด้วยกากสีแล้ว ในส่วนนี้เราสามารถเปลี่ยนได้โดยแยกเป็นชิ้นๆไป

Spray Booth High Volume Dry Filter System DF Series 3
UBox Filter new 2.21

การรวบรวมประสิทธิภาพ

ความจุ ได้มากถึง 120 Kg ต่อตารางเมตร

ประสิทธิภาพในการกรองสูงถึง 99.45%

ประสิทธิภาพในโพซิชั่นที่เหมาะสม

ความเร็วลมที่แนะนำ 0.5-2 เมตรต่อนาที

อัตตราการลดลงของแรงดันลมเริ่มต้นที่ 20-130 Pa ขึ้นอยู่กับความเร็วลม

แรงดันลดลงต่ำสุด 800 Pa

UBox Filter

Specification Sheet

Model SIZE (mm.) Exhaust Fan No. of Filter
Air Flow @ 0.6 m/sec Static Motor Q’ty Q’ty
W X D X H CMM (CFM) mm.Wq kW (HP) (Set) (Set)
DF – 15 1,500 X 2,000 x 2,100 108 ( 3,900 ) 100 5.5 ( 7.5 ) 1 12
DF – 20 2,000 X 2,000 x 2,010 144 ( 5,100 ) 100 7.5 ( 10 ) 1 16
DF – 30 3,000 X 2,000 x 2,100 216 ( 7,700 ) 100 15 ( 20 ) 1 24
DF – 40 4,000 X 2,000 x 2,100 288 ( 10,200 ) 100 7.5 ( 10 ) 2 32
DF – 50 5,000 X 2,000 x 2,100 360 ( 12,800 ) 100 7.5 ( 10 ) 2 40
DF – 60 6,000 X 2,000 x 2,100 432 ( 15,300 ) 100 15 ( 20 ) 2 48
DF – 70 7,000 X 2,000 x 2,000 504 ( 17,800 ) 100 15 ( 20 )  2  56
DF – 80 8,000 X 2,000 x 2,100 576 ( 20,500 )  100 15 ( 20 )  3  64