ระบบสายพานลำเลียง (ชั้น/เหนือศีรษะ)

TPT นำเสนอระบบสายพานลำเลียงเหนือศีรษะและพื้นหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ระบบธรรมดาอย่างง่ายไปจนถึงระบบไฟฟ้าเดี่ยวและระบบพลังงานที่ซับซ้อน