ไลน์พ่นสีฝุ่น

เทคโนโลยีไลน์พ่นสีระบบพ่นสีฝุ่น

สำหรับล้อรถยนต์ที่มีหุ่นยนต์ติดตั้งพิเศษ

Client:

Category: Powder coating line

Date: May 2021

คุณสมบัติไลน์พ่นสีฝุ่น

  • ลดต้นทุนในส่วนของสีด้วยระบบ Recycle สามารถนำสีที่พ่นออกไปแล้ว ไม่ได้เกาะอยู่บนชิ้นงานกลับมาใช้ใหม่ได้
  • สั่งการพ่นสี ด้วยระบบ Vision Sensor ตรวจสอบรุ่นของชิ้นงาน และสามารถพ่นชิ้นงานได้หลายขนาด
  • เพิ่มกำลังการผลิดด้วยหุ่นยนต์พ่นสี 2 Units และ หุ่นยนต์ที่ใช้ในการจับชิ้นงาน 1 Unit
  • ความหนาของสีถูกควบคุมโดยระบบ Screw เพื่อความหนาของสีที่คงที่

หุ่นยนต์พ่นสี

เพิ่มกำลังการผลิดด้วยหุ่นยนต์พ่นสี 2 Units และ หุ่นยนต์ที่ใช้ในการจับ ชิ้นงาน 1 Unit

VISION SENSOR

สั่งการพ่นสี ด้วยระบบ Vision Sensor ตรวจสอบรุ่นของชิ้นงาน และสามารถพ่นชิ้นงานได้หลายขนาด

ระบบนำสีกลับมาใช้ใหม่

ประหยัดต้นทุนด้วยการรีไซเคิลผงสีกับมาใช้ใหม่

ระบบควบคุมความหนาของสี

by Screw feeder for better constant thickness