หุ่นยนต์พ่นสี + Turn Table

ทางบริษัทร่วมกับบริษัท ABB นำเสนอ ชุดมาตรฐาน ที่ถูกออกแบบมาให้มีราคาที่เหมาะสม และเป็นชุดมาตรฐานที่ผลิตออกมาจากโรงงาน ระบบ หุ่นยนต์พ่นสี จะถูกโปรแกรม และกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จากโรงงานผลิต

แพ็กเกจมาตรฐาน

หุ่นยนต์พ่นสี IRB-580

หุ่นยนต์พ่นสี ABB

IRB 52 A compact
painting specialist

หุ่นยนต์พ่นสี IRB-52

The IRB 52 is a compact painting robot designed specifically for painting small and medium sized parts in a wide range of industries. It provides you with an affordable, professional and high-quality painting solution

หุ่นยนต์พ่นสีขนาดกลาง IRB 5510

หุ่นยนต์พ่นสี IRB-5510

IRB 5510 FlexPainter is a highly flexible and accurate mediumsized paint robot for automotive small parts and general industrial painting.

IRB 5400 High performance paint process robot

หุ่นยนต์พ่นสี IRB-5400

A highly efficient paint robot with high acceleration, high load capacity, large work envelope and integrated process equipment. It saves cycle time and it saves paint

IRB 5500-22/23 FlexPainter A new way of exterior painting

หุ่นยนต์พ่นสี IRB-5500

The IRB 5500 FlexPainter takes painting closer to perfection by integrating the paint application equipment. Combined with its large work area and high acceleration and painting speed