บูธทำความสะอาด รุ่น CB-1/CB-2

การใช้งาน: ส่วนการทำความสะอาดหรือเช็ด / เป่าลมหรือฝุ่นออกก่อนที่จะทำสี