ห้องพ่นสีแบบแห้ง รุ่น DB

ห้องพ่นสีแบบแห้ง อาศัยฟิลเตอร์ในการดักจับละอองสี (โดยไม่มีม่านน้ำ)

จุดเด่น ห้องพ่นสีแบบแห้ง รุ่น DB

ฟิลเตอร์ชั้นที่ 1 เป็นฟิวเตอร์แบบกระดาษ (Andreac paper หรือ Andreac filter) ฟิลเตอร์ประกอบด้วยชั้นกระดาษ 2 ชั้น ละอองสีถูกเก็บไว้ภายในช่องกระดาษระหว่าง 2 ชั้น

ฟิลเลอร์ชั้นที่ 2 เป็นฟิลเตอร์แบบใยแก้ว ทำหน้าที่ดักละอองสีที่ละเอียดมาก ๆ ก่อนที่พัดลมดูดจะดูดอากาศออกทางปล่อง อายุการใช้งานฟิตเตอร์ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบจากการค่าความดันตกคล่อมฟิลเตอร์ว่าถึงค่าที่กำหนดหรือยัง ซึ่งฟิลเตอรืทั้ง 2 ชั้น สามารถถอดเปลี่ยนใหม่โดยง่าย ภาพด้านซ้ายมือ : แบบห้องพ่นสีแบบแห้ง รุ่น DB-30